PRIVACY STATEMENT

UW PRIVACY

De wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) stelt mij als behandelend therapeut tot verplichting om een dossier aan te leggen. Dit dossier bevat gegevens over uw gezondheid, de behandelingen die uitgevoerd zijn, en eventueel resultaten van uitgevoerde onderzoeken.

Ik doe mijn uiterste best om uw privacy te waarborgen. Wat dat betekent heb ik in een kadertje geplaatst:

 • Uw persoonlijke en medische gegevens worden met de grootste zorgvuldigheid behandeld.
 • Onbevoegden hebben geen toegang tot uw gegevens. Ik ben de enige die inzicht heeft in uw gegevens.
 • Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht; integriteit is voor mij heel belangrijk
 • Alleen met uw toestemming, informeer ik andere zorgverleners.
 • Ik maak gebruik van de diensten van een accountant; een klein gedeelte van de financiële administratie wordt door hem verwerkt.
 • Mocht ik op een andere manier uw gegevens moeten gebruiken, dan vraag ik eerst uw toestemming en informeer u over de reden.

OOK BELANGRIJK OM TE WETEN

Op de factuur die u naar uw zorgverzekeraar stuurt, staan alleen de gegevens die van belang zijn:

 • naam, adres en woonplaats
 • factuurnummer en geboortedatum
 • relatie/polisnummer van de zorgverzekeraar
 • datum van behandeling
 • omschrijving van de behandeling in code (Shiatsu 24102, Acupunctuur 24104)

Wilt u een afspraak maken? Bel gerust